dasar privasi

BEAUTEX Co., Ltd. (selepas ini dirujuk sebagai "syarikat kami") mentakrifkan konsep asas "Push! Color GLOBAL" (selepas ini dirujuk sebagai "tapak ini") berkenaan perlindungan maklumat peribadi pengguna seperti berikut.

■ Definisi maklumat peribadi

Seperti yang ditetapkan dalam Perkara 2 "Akta Perlindungan Maklumat Peribadi" (Akta No. 57 tahun 2003) (selepas ini dirujuk sebagai "Akta Perlindungan Maklumat Peribadi").

■ Pengumpulan maklumat peribadi

Kami terutamanya mengumpul maklumat tentang pengguna seperti: Walau bagaimanapun, berikut adalah contoh dan tidak terhad kepada ini.
-Maklumat yang berkaitan dengan individu seperti nama pengguna, tarikh lahir, jantina, nombor telefon, alamat e-mel, alamat, pekerjaan, maklumat keluarga, minat peribadi dan pertanyaan.
・ Maklumat tentang penggunaan perkhidmatan yang dikendalikan oleh syarikat kami, seperti langganan surat berita e-mel.
-Maklumat tentang nombor pengenalan mesin terminal telefon mudah alih yang pengguna mengakses tapak yang dikendalikan oleh syarikat kami, dan nombor siri kad UIM seperti UIM.

■ Mengenai tujuan menggunakan maklumat peribadi

Kami akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda hanya dalam skop tujuan berikut atau tujuan yang dimaklumkan terlebih dahulu.
・ Menyediakan perkhidmatan penyediaan maklumat, perkhidmatan penggunaan sistem dan perkhidmatan lain yang dikendalikan oleh syarikat kami.
・ Penjualan, permintaan dan penghantaran produk syarikat kami atau pihak ketiga.
・ Pengesahan identiti.
・ Pengiraan pengebilan dan pengebilan.
・ Jawab laporan, aduan dan pertanyaan lain daripada pengguna.
-Komunikasi dengan pengguna, seperti perkhidmatan kepada pengguna, pemberitahuan kemas kini dan pemberitahuan maklumat lain.
・ Pelaksanaan pemasaran seperti soal selidik, kempen, dan cabutan bertuah.
・ Pengagregatan dan analisis maklumat pendaftaran, status penggunaan, sejarah akses, dsb. untuk tujuan menambah baik perkhidmatan yang dikendalikan oleh syarikat kami.
・ Pembangunan perkhidmatan baharu dan fungsi baharu.
・ Penyelenggaraan sistem dan penyelesaian masalah.
・ Pengiklanan syarikat kami atau pihak ketiga (termasuk penghantaran mel terus dan penghantaran e-mel).

■ Mengenai peruntukan kepada pihak ketiga

Kami tidak akan mendedahkan maklumat peribadi kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan pelanggan.
Walau bagaimanapun, dalam kes berikut, maklumat peribadi mungkin diberikan kepada pihak ketiga.
・ Dengan persetujuan orang tersebut.
・ Apabila mendedahkan kepada institusi kewangan, syarikat kad kredit, ejen kutipan, ejen penyelesaian dana dan perniagaan lain yang membuat pembayaran atau bertindak bagi pihak mereka untuk menyelesaikan caj.
・ Apabila mendedahkan kepada syarikat penyumberan luar atau rakan kongsi perniagaan.
・ Apabila mendedahkan kepada seseorang yang mempunyai kewajipan kerahsiaan kepada Syarikat, seperti peguam atau akauntan, kerana keperluan perniagaan Syarikat.
・ Apabila institusi kebangsaan, badan awam tempatan, atau pihak ketiga yang diamanahkan oleh kerajaan meminta pendedahan maklumat peribadi mengikut peruntukan undang-undang dan peraturan.
・ Apabila perlu untuk melindungi nyawa, badan atau harta seseorang dan sukar untuk mendapatkan persetujuan orang yang menjadi subjek maklumat peribadi.
・ Apabila perlu untuk melaksanakan hak kita.
・ Apabila Undang-undang Perlindungan Maklumat Peribadi dan undang-undang serta peraturan lain membenarkan.

■ Mengenai pengurusan maklumat peribadi

・ Kami akan mengambil langkah keselamatan yang munasabah untuk menghalang akses tanpa kebenaran, kehilangan, kemusnahan, pemalsuan dan kebocoran maklumat peribadi yang kami kumpulkan.


■ Pendedahan maklumat peribadi, dsb.

Jika pengguna ingin mendedahkan, membetulkan, menambah, memadam, menggantung penggunaan, dsb. maklumat peribadinya, kami akan mengesahkan bahawa dia adalah orang itu sendiri, dan berdasarkan peruntukan Perlindungan Maklumat Peribadi Law, kami akan berbuat demikian. Kami akan bertindak balas dengan segera. Selain itu, kami mungkin tidak dapat memenuhi permintaan anda, seperti apabila permintaan anda tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh undang-undang. Di samping itu, kami mungkin mengenakan bayaran secara berasingan untuk pendedahan.

■ Mengenai kuki

Tapak ini menggunakan kuki untuk log masuk dan mengurus troli beli-belah anda. Anda boleh menggunakan tapak ini walaupun anda menolak kuki, tetapi di tapak ini, anda boleh menyelamatkan masalah memasukkan maklumat peribadi apabila anda melawat tapak itu semula, supaya anda boleh menggunakan kuki dengan lebih mudah. Memandangkan sesetengah halaman menggunakan, kami mengesyorkan agar anda dayakan tetapan kuki penyemak imbas anda.

■ Mengenai fail log akses

Kami menggunakan fail log akses untuk menyiasat arah aliran pengguna tapak ini.

■ Mengenai pautan

Tapak ini mengandungi pautan ke beberapa tapak luar, tetapi kami tidak bertanggungjawab untuk pengumpulan maklumat peribadi yang dilakukan pada tapak web yang dipautkan, jadi sila tulis pernyataan privasi tapak web yang dipautkan. Sila pastikan anda merujuknya.

■ Tetingkap pertanyaan

Untuk pendedahan / pemadaman maklumat peribadi, sila hubungi pertanyaan berikut sendiri.
Telefon: 03-6721-0851
e-mel: pushcolor@beautex.co.jp
Orang yang bertanggungjawab: Naoki Iwase